OSIEK KAROLINA
Kierunek:

Kęty
przez: Malec
Dni robocze:
05:00 L; 06:05 L; 07:05 L; 08:05; 10:25 a; 12:10 a; 13:05 L; 14:55; 15:45; 17:05 Qa; 19:00 M; 21:00 ML; 22:40 M
Sobota:
05:10 aL; 06:45; 08:10; 10:25 a; 13:10 a; 14:35; 15:40 a; 21:05 aLZ; 22:40 aZ
Niedziele i święta:
08:10 a; 10:25 a; 13:10 a; 14:35 a; 15:40 a;
L - kursuje do ZML
Q - nie kursuje 24 grudnia
M - nie kursuje 24 i 31 grudnia
a - kursuje do i od przystanku Malec Granica
Z - nie kursuje 24 i 31 grudnia, Wielką Sobotę

DRUKUJ