Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 13.11.2018

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
13 listopada 2018 roku na godzinę 14.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  6. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medal za Długoletnią Służbę”.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
  8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XLIII Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się na sali WDK w Osieku, ul. Główna 125.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.).

Scroll Up Skip to content